Menu Close

Lunas de ayer

Autor: Violeta Manoukian
Colección: Lunas de ayer
Nro de catálogo: MP 10302
Coro: Femenino
Voces: SMA
Dificultad: 2
Género: aire de vidala
Música: Maite Fleischmann
Letra: Maite Fleischmann

Clear